Disclaimer & privacy

De website van Antverpia (www.antverpia.be) wordt uitgebaat door Apotheek Antverpia nv. Apotheek Antverpia nv respecteert je rechten bij de verwerking van je persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van Apotheek Antverpia nv en werd opgesteld met inachtneming van de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Lees deze privacyverklaring aandachtig. De verklaring bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden, welke cookies gebruikt worden en je rechten. Door je persoonsgegevens te delen op onze website of door contact met ons op te nemen per e-mail, per telefoon of door middel van ons contactformulier verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring.

I. Welke persoonsgegevens verwerkt Apotheek Antverpia nv?

Apotheek Antverpia nv verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar werkzaamheden. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

 

 • Categorie 1 (op basis van cookies): Apotheek Antverpia nv verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens of gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals je browsertype, je IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of het adres van de website waarlangs je naar de website gekomen bent of waarlangs je die verlaat;
 • Categorie 2 (gegevens in je account): naast je voor- en achternaam, eventueel de naam van je bedrijf en je btw-nummer, je adresgegevens, je e-mailadres, je telefoonnummer, je geboortedatum en je geslacht bewaren we in je account ook je bestellingen (bestelnummer, bestelde producten, klantnummer, factuur, betaalmethode, verzendmethode), je verlanglijstje, de reviews die je bij producten hebt geplaatst en of je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief;
 • Categorie 3 (als je ons belt of mailt of ons contactformulier gebruikt): je voor- en achternaam, je e-mailadres en/of je telefoonnummer en eventuele andere gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Categorie 4 (bij het inschrijven op onze nieuwsbrief): je e-mailadres;
 • Categorie 5 (bij het plaatsen van een bestelling): je voor- en achternaam, eventueel de naam van je bedrijf en je btw-nummer, je adresgegevens, je e-mailadres en je telefoonnummer.

Apotheek Antverpia nv kan je persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • Tijdens het registratieproces (het aanmaken van een account);
 • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • De website van Antverpia maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen.
II. Waarvoor gebruikt Apotheek Antverpia nv jouw persoonsgegevens?

Apotheek Antverpia nv zal je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van de website van Antverpia en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website. Antverpia maakt gebruik van vier verschillende soorten cookies (functionele cookies, prestatiecookies, reclame-/gerichte cookies en strikt noodzakelijke cookies). 
 • Categorie 2 en 3: het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;
 • Categorie 2, 3 en 4: directe marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Antverpia zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigde belang, conform artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), ten aanzien van bestaande klanten (i.e. het kunnen aanbieden van de juiste producten aan onze klanten en het kunnen informeren van onze klanten betreffende interessante promoties op basis van hun bestelgeschiedenis) dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Antverpia. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de mogelijkheid om je uit te schrijven onderaan onze nieuwsbrieven of door rechtstreeks contact met ons op te nemen per e-mail of telefoon;
 • Categorie 5: de levering en de facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht en waarvoor de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is, ofwel omdat de wet dat vereist ofwel omdat Apotheek Antverpia nv daartoe een gerechtvaardigd belang heeft, conform artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).
III. Hoe deelt Apotheek Antverpia nv je persoonsgegevens met derde partijen?

Apotheek Antverpia nv kan jouw persoonsgegevens met derde partijen delen wiens diensten we gebruiken in het kader van het bestelproces en voor het verwerken van jouw bestelling of aanvraag. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling of aanvraag. Een actuele lijst van de derde partijen waarmee Apotheek Antverpia nv persoonsgegevens deelt, kan op verzoek via e-mail worden verkregen. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derde partijen voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig.

Daarnaast deelt Apotheek Antverpia nv een aantal persoonsgegevens met derde partijen in de vorm van cookies.

In zeldzame gevallen kan Apotheek Antverpia nv verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Apotheek Antverpia nv proberen je naar beste vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

IV. Recht tot inzage en wijziging

Je hebt het recht om op elk moment gratis de persoonsgegevens die Apotheek Antverpia nv van jou heeft bewaard, in te zien, evenals de manier waarop Apotheek Antverpia nv gebruikmaakt van die persoonsgegevens of om er een kopie van te opvragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen, zoals vastgelegd in de GDPR, ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die de noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen, of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te hoeven geven. Ten slotte heb je het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen.

Je kan een of meerdere van bovenstaande rechten uitoefenen per e-mail naar info@antverpia.be, per post naar Antverpia, Boechoutsesteenweg 13, 2540 Hove of via ons contactformulier.

Als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen een passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van een van de hierboven vermelde rechten, kun je een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

GBA/APD
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Je kunt desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

V. Hoe beveiligt Apotheek Antverpia nv jouw persoonsgegevens?

Apotheek Antverpia nv heeft gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen.

Apotheek Antverpia nv probeert steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en probeert jouw persoonsgegevens waar mogelijk binnen de Europese Unie te houden. Als we toch beroep moeten doen op een derde partij die gevestigd is buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat je persoonsgegevens even veilig zijn als binnen de Europese Unie. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met de partners in kwestie en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

Apotheek Antverpia nv kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde partij.

VI. Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op je harde schijf wordt geplaatst tijdens je bezoek aan de website van Antverpia. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar helpen ons een gebruiksvriendelijke ervaring te bieden en ondersteunen de veiligheidsmaatregelen van onze website, zoals taalvoorkeuren, privacyinstellingen, je winkelmand en relevante aanbiedingen. Cookies stellen ons in staat onze bezoekers te herkennen en op die manier je bezoek te personaliseren en je een betere service te bieden. We gebruiken onze cookies eveneens voor fraudebestrijding en andere doeleinden. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen we uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. 

We geven je zoveel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden door derde partijen, maar soms hebben wij die informatie niet. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je in dat geval naar de privacyverklaring van de partij in kwestie. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van de derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan de website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren door onderaan de website op Cookie-instellingen te klikken.

VII. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt doorgegeven aan en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt die informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag die informatie aan derde partijen verschaffen indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover die partijen de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrief

Ik wil graag op de hoogte blijven van alle laatste nieuws, tips en events.

Zoeken

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
jobs
events
pharmacies
press
gamma
pharmacies
Filter by Categories
Blog
Mentale gezondheid
Recepten
Yoga